pdf_icon Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych WMZPR sezon 2019-2020.

– – – Wersja PDF – Zał. nr 1Zał. nr 2Zał. nr 3Zał. nr 4Zał. nr 5.

– – – Wersja WORD – Zał. nr 1Zał. nr 2Zał. nr 3Zał. nr 5.

pdf_icon Zasady Rozgrywek Młodzieżowych sezon 2019-2020

pdf_icon Zmiany w orzeczeniach lekarskich – Komunikat KRO

pdf_icon Zasady baraży w Rozgrywkach Młodzieżowych WMZPR

pdf_icon Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież – AKTUALNE

pdf_icon KRO 2 – Objaśnienie dotyczące terminu ważności orzeczeń lekarskich

pdf_icon Regulamin wydawania licencji trenerskich w ZPRP

pdf_icon Świadectwo Transferu

excel_icon Świadectwo Transferu

pdf_icon Wniosek o wydanie Świadectwa Transferu – Nowy Druk

excel_icon Wniosek o wydanie Świadectwa Transferu – Nowy Druk

pdf_icon Przepisy gry w piłkę ręczna

pdf_icon Arkusz weryfikacji hali sportowej sezon 2019-2020

excel_icon Arkusz weryfikacji hali sportowej sezon 2019-2020

pdf_icon Protokół Zawodów

pdf_icon Instrukcja-jak wypełnić protokół zawodów

pdf_icon Procedura zgłaszania zawodników do rozgrywek wojewódzkich i szczebla centralnego

pdf_icon Zgłoszenie zespołów do rozgrywek szczebla centralnego

pdf_icon Uchwała ZPRP w sprawie statusu zawodników–uczniów Szkól Mistrzostwa Sportowego ZPRP oraz zasad ich uczestnictwa w rozgrywkach

pdf_icon Uchwała ZPRP w sprawie zasad i warunków prowadzenia zespołów piłki ręcznej w zawodach i rozgrywkach organizowanych przez ZPRP, EHF lub IHF


pdf_icon Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież – UCHYLONE

Partner Techniczny WMZPR
kempa logo