Osoba do kontaktu:
Paweł Lisiecki
880 801 831
pawel.lisiecki@kprlegionowo.pl