ul. Wspólna 12 05-260 MARKI
Tel. (22) 781 12 84
e-mail: goskabax@wp.pl
Buksakowska Małgorzata 605 593 881
Rosa – Dworniczuk Marta 796 256 910

Partner Techniczny WMZPR
kempa logo