01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34 e-mail: sport@azsawf.com
Tel: (22)834 37 04 Fax: (22) 864 09 58
Osoby do kontaktu:
Paweł Olewniczak 502 065 588 e-mail: polewniczak_rg@op.pl

Partner Techniczny WMZPR
kempa logo