WARSZAWSKO-MAZOWIECKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ
01-952 Warszawa, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20
NIP 526-16-67-013
e-mail: biuro@wmzpr.pl
www: http://www.wmzpr.pl/
konto nr 96 1020 1156 0000 7102 0007 5648

Biuro WMZPR – sekretarz Dawid Langowski
biuro@wmzpr.pl
Telefon komórkowy: 0 575 404 401

————————————————————————————–

Komisja Gier i Dyscypliny – przewodniczący Andrzej Jabłoński
kgid@wmzpr.pl
Telefon komórkowy: 0 500 501 943

————————————————————————————–

Rozgrywki Młodzieżowe – koordynator Dawid Langowski
langowski@wmzpr.pl
Telefon komórkowy: 0 575 404 401

————————————————————————————–

Komisja Zmiany Barw Klubowych – przewodniczący Krzysztof Szczyciński
kzbk@wmzpr.pl
Telefon komórkowy: 0 791 547 850

————————————————————————————–

Prezes Warszawsko – Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej – Grzegorz Gutkowski
gutkowski@wmzpr.pl

————————————————————————————–

Księgowość – Grzegorz Jurek – Acontis Sp. z o.o.
ksiegowosc@wmzpr.pl
Telefon komórkowy: 0 600 377 155

————————————————————————————–

 

BIURO ZWIĄZKU:
czynne Poniedziałek – Czwartek: 09:00–14:00

Partner Techniczny WMZPR
kempa logo