WARSZAWSKO-MAZOWIECKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ
02-815 Warszawa, ul. ŻOŁNY 56a
NIP 526-16-67-013
e-mail:wmzprwawa@op.pl;   http://www.wmzpr.pl
konto nr 96 1020 1156 0000 7102 0007 5648


PREZES WARSZAWSKO-MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ
mgr RYSZARD ŁODZIŃSKI
Telefon komórkowy: 0 602 64 54 58
Telefony domowy 0 22 789 40 77
e-mail: ryszardlodzinski@op.pl

sekretarz Komisji Rozgrywek Młodzieżowych 
mgr ANDRZEJ JABŁOŃSKI
Telefon komórkowy: 0 500 501 943

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

SEKRETARZ WMZPR
mgr TOMASZ KAMIEŃSKI
Telefon komórkowy: 0 602 45 36 75

BIURO ZWIĄZKU:
czynne Poniedziałek – Piątek: 9:00–14:00