ul. Czarnieckiego 40, 06-400 CIECHANÓW
Tel: (0-23) 672 22 46 Fax: (0-23) 673 40 11
e-mail: uksnikeciechanow@wp.pl

Trenerzy:

Zbigniew Czajkowski 888 798 771,

Krzysztof Truszczyński 512 493 880,

Łukasz Komorowski 502 647 244,

Barbara Chełmińska 507 453 738,

Arkadiusz Chełmiński 505 096 958

Partner Techniczny WMZPR
kempa logo