Kontakt


Dane kontaktowe

WARSZAWSKO-MAZOWIECKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ
01-952 Warszawa, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20
NIP 526-16-67-013
e-mail: biuro@wmzpr.pl
www: https://wmzpr.pl/
konto nr 96 1020 1156 0000 7102 0007 5648

Biuro WMZPR – sekretarz Dawid Langowski
biuro@wmzpr.pl
Telefon komórkowy: 0 575 404 401

————————————————————————————–

Komisja Gier i Dyscypliny – przewodniczący Piotr Włoskiewicz
wloskiewicz@wmzpr.pl
Telefon komórkowy: 0 530 273 040

————————————————————————————–

Rozgrywki Młodzieżowe i Seniorskie – Komisarz Rozgrywek WMZPR Dawid Langowski
langowski@wmzpr.plkgid@wmzpr.pl
Telefon komórkowy: 0 575 404 401

————————————————————————————–

Komisja Zmiany Barw Klubowych – przewodniczący Andrzej Olęcki
kzbk@wmzpr.pl
Telefon komórkowy: 0 501 058 623

————————————————————————————–

Komisja ds. Piłki Ręcznej Plażowej – przewodniczący Jarosław Nowakowski
plazowka@wmzpr.pl

————————————————————————————–

Prezes Warszawsko – Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej – Grzegorz Gutkowski
gutkowski@wmzpr.pl

————————————————————————————–

Księgowość – Grzegorz Jurek – Acontis Sp. z o.o.
ksiegowosc@wmzpr.pl
Telefon komórkowy: 0 600 377 155

————————————————————————————–

BIURO ZWIĄZKU:
czynne Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek: 08:00–15:00

Joma