Struktury WMZPR

Zarząd Warszawsko – Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej po ukonstytuowaniu się na 1-szym posiedzeniu w dniu 16 listopada 2021 roku:

Grzegorz Gutkowski – Prezes Zarządu
Małgorzata Buksakowska – wiceprezes Zarządu do spraw szkoleniowych
Piotr Włoskiewicz – wiceprezes Zarządu do spraw rozgrywek i mini piłki ręcznej
Ewa Filipek – wiceprezes Zarządu do spraw kadr wojewódzkich
Robert Czwartek – wiceprezes Zarządu do spraw relacji zewnętrznych
Dariusz Mroczkowski – członek Zarządu do spraw sędziowskich
Rafał Kamionowski – członek Zarządu do spraw sponsoringu
Dawid Langowski – członek Zarządu do spraw organizacyjno-finansowych
Jarosław Nowakowski – członek Zarządu do spraw piłki ręcznej plażowej
Piotr Serbista – członek Zarządu do spraw marketingu

Prezydium Zarządu:

Grzegorz Gutkowski, Małgorzata Buksakowska, Piotr Włoskiewicz, Ewa Filipek, Robert Czwartek

Prezes Honorowy:

Ryszard Łodziński

Komisja Rewizyjna:

 1. Andrzej Łopat
 2. Mirosław Robak
 3. Zbigniew Baczewski

Komisja Gier i Dyscypliny:

 1. Piotr Włoskiewicz – przewodniczący
 2. Damian Żak – zastępca przewodniczącego
 3. Dawid Langowski – sekretarz

Komisja Szkoleniowa:

 1. Małgorzata Buksakowska – przewodniczący
 2. Ewa Filipek – członek, koordynator kadr wojewódzkich
 3. Michał Królikowski – członek, szkolenie pion męski
 4. Krzysztof Biernacki – członek, szkolenie pion żeński

Komisja Sędziowska (od 26.01.2023 r.):

 1. Dariusz Mroczkowski – przewodniczący
 2. Dariusz Żak – wiceprzewodniczący
 3. Sebastian Patyk – referent obsad
 4. Damian Żak – sekretarz
 5. Michał Zalewski – członek

Komisja Zmiany Barw Klubowych

 1. Andrzej Olęcki – przewodniczący
 2. Dawid Langowski – sekretarz

Komisja ds. Piłki Ręcznej Plażowej

 1. Jarosław Nowakowski – przewodniczący
 2. Waldemar Frydrychowicz – zastępca przewodniczącego
 3. Hubert Górecki – członek

Komisja ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

 1. Piotr Włoskiewicz – przewodniczący
 2. Ewa Filipek – członek
 3. Grzegorz Gutkowski – członek

Komisja ds. Marketingu i Sponsoringu

 1. Robert Czwartek – przewodniczący
 2. Piotr Serbista – członek
 3. Rafał Kamionowski – członek

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień  

 1. Grzegorz Gutkowski – przewodniczący
 2. Ewa Filipek – członek
 3. Małgorzata Buksakowska – członek
 4. Piotr Włoskiewicz – członek
 5. Robert Czwartek – członek
 6. Andrzej Olęcki – sekretarz
Joma