“25 Turniejów piłki ręcznej – na 25 lat Mazowsza” – ogłoszenie dot. konkursu ofert Urzędu Marszałkowskiego w obszarze “Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

24 stycznia 2024

Warszawsko-Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej uprzejmie informuje, że będzie składał wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w konkursie ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” na realizację następującego zadania:

1. Nazwa zadania:
“25 Turniejów piłki ręcznej – na 25 lat Mazowsza”

2. Termin realizacji zadania dla klubów:
od 25.04.2024 r. do 08.12.2024 r.

3. Termin składania wniosków dla klubów:
do 31.01.2024 r. do godz. 12.00

4. Dofinansowanie można przeznaczyć na:
* delegacje sędziowskie
* obsługa techniczna
* opieka medyczna
* nagrody (z wyłączeniem pucharów i medali)

5. WMZPR w ramach realizacji zadania bezpośrednio dostarcza:
* puchary dla najlepszych zespołów z miejsc I – III
* medale dla zespołów z miejsc I – III

6. Wymagania przy złożeniu wniosku o dofinansowanie:
* podanie dokładnej nazwy Turnieju
* podanie daty turnieju
— dokładna data dla turniejów odbywających się do 30.06.2024 r.,
— dla turniejów od 01.07.2024 do 08.12.2024 wymagany na chwilę obecną jest jedynie miesiąc
* podanie ilości dni turniejowych (możliwe turnieje 1-2-3 dniowe)
* podanie planowanej liczby zespołów
* podanie adresu hali zaplanowanej do realizacji

7. Aby turniej mógł zostać dofinansowany musi w nim uczestniczyć minimalna liczba zespołów tj.
* turniej 1 – dniowy min. 4 zespoły
* turniej 2 – dniowy min 6 zespołów
* turniej 3 – dniowy min. 8 zespołów

8. Ważne informacje dodatkowe:
* Planowana wysokość dofinansowania turniejów w zależności od ilości dni turniejowych:
— Turniej 1 – dniowy ok. 3000 zł
— Turniej 2 – dniowy ok. 5000 zł
— Turniej 3 – dniowy ok. 8000 zł
* Wysokość dofinansowania turnieju zależy od wysokości środków otrzymanych w konkursie przez WMZPR i może zostać proporcjonalnie pomniejszona lub powiększona
* Klub wnioskujący o dofinansowanie turniejów ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, poprzez WMZPR –  nie może ubiegać się o kolejne dofinansowanie z tego samego konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski.
* Po złożeniu wniosku do WMZPR nie może już ulec zmianie nazwa Turnieju
* do każdej nazwy turnieju zostanie dodany “podtytuł” –  Turniej w ramach zadania “25 Turniejów piłki ręcznej – na 25 lat Mazowsza”

9. Dodatkowych informacji związanych z konkursem udziela:
Wiceprezes Zarządu Piotr Włoskiewicz
tel: 530 273 040
e-mail: wloskiewicz@wmzpr.pl

Zgłoszenia będą przyjmowana na pomocą elektronicznego formularza dostępnego poniżej.


Joma