Dariusz Mroczkowski wybrany nowym Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej WMZPR

2 lutego 2023

Dariusz Mroczkowski został wybrany nowym Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej – taką decyzję podjęli Przedstawiciele Środowiska Sędziów Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej podczas Walnego Zebrania w dniu 26 stycznia 2023 r. w siedzibie WMZPR, ul. S. B. Lindego 20 w Warszawie.

Na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Dariusz Żak, natomiast Sekretarza Damian Żak. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrani zostali  Marcin Piechota (przewodniczący), Jakub Mroczkowski i Paweł Podsiadło. Do Komisji Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków wybrani zostali Rafał Puszkarski (przewodniczący), Kinga Szczepanik i Jakub Węgrzyn.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przedstawiła protokół stwierdzający prawomocność Walnego Zebrania, w którym uczestniczyło 44 na 56 delegatów uprawnionych do głosowania, co stanowiło 78,57 % uprawnionych.

Podczas zjazdu Przedstawiciele Środowiska Sędziów przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Sędziowskiej za ostatnią kadencję oraz jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Przewodniczącemu Markowi Baranowskiemu i pozostałym członkom Komisji Sędziowskiej WMZPR.

Kulminacyjnym punktem Zebrania były wybory na Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej WMZPR, w których to było dwóch kandydatów:
– Bartosz Leszczyński
– Dariusz Mroczkowski

Dopiero w drugiej turze tajnego głosowania (w pierwszej był remis 22:22) na Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej WMZPR został wybrany Dariusz Mroczkowski i otrzymał 23 na 43 oddane przez delegatów ważne głosy, jego kontrkandydat Bartosz Leszczyński otrzymał 20 głosów, jeden oddany głos był nieważny.

Pełny skład Komisji Sędziowskiej WMZPR, który na najbliższym Posiedzeniu Zarządu WMZPR zostanie przedstawiony do zatwierdzenia prezentuje się następująco:
1. Dariusz Mroczkowski – przewodniczący
2. Dariusz Żak – wiceprzewodniczący
3. Damian Żak – sekretarz
4. Sebastian Patyk – referent obsad
5. Michał Zalewski – członek

Joma