KOMUNIKAT KGiD WMZPR z dn. 09.06.2022 r. dot. zgłoszeń do rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2022/2023

9 czerwca 2022

KOMUNIKAT KGiD WMZPR z dn. 09.06.2022 r.

dot. zgłoszeń do rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2022/2023

Komisja Gier i Dyscypliny Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej informuje, że

w terminie do dn. 22.06. br.

przyjmowane są zgłoszenia do rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2022/2023.

Zgłaszanie zespołów odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza znajdującego się na wmzpr.pl – link poniżej:
https://wmzpr.pl/wydarzenie/zgloszenia-do-rozgrywek-mlodziezowych-wmzpr-w-sezonie-2022-2023/

W nadchodzącym sezonie prowadzone będą rozgrywki w następujących kategoriach:

Juniorki2004 – 2005 Juniorzy2004 – 2005
Juniorki młodsze2006 – 2007 Juniorzy młodsi2006 – 2007
Młodziczki2008 – 2009 Młodzicy2008 – 2009
Młodziczki Młodsze2009 i mieszane Młodzicy Młodsi2009 i mieszane
Dziewczęta2010 i młodsze Chłopcy2010 i młodsi
Dziewczęta młodsze2011 i młodsze Chłopcy młodsi2011 i młodsi

Zgłoszenia do dwóch najmłodszych kategoriach wiekowych będą przyjmowane również we wrześniu br.

Od najbliższego sezonu do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych WMZPR zostanie wprowadzonych kilka nowych zapisów w celu usprawnienia prowadzenia rozgrywek – wprowadzone zapisy będą dotyczyły w szczególności:

– zawiadamiania o zawodach
– wnioskowania o przełożenie zawodów na inny termin.

KLUBY ZOBOWIĄZANE SĄ DO WNIESIENIA NASTĘPUJĄCYCH OPŁAT:

Składka członkowska w ZPRP w wysokości 100,00 zł. (z dopiskiem za rok 2022)
(niezależnie od liczby zgłoszonych zespołów)
UWAGA – dot. klubów, które dotychczas nie uiściły powyższej składki

Związek Piłki Ręcznej w Polsce
ul. Puławska 300 02-819 Warszawa
PKO Bank Polski SA
Konto podstawowe nr:
11 1020 1026 0000 1902 0244 9833

KGiD WMZPR przypomina, że 31 marca br. minął termin wnoszenia składek członkowskich w ZPRP za rok bieżący, do czego zobowiązane są wszystkie kluby uczestniczące również w rozgrywkach młodzieżowych organizowanych przez WZPR-y.

Składka członkowska w WMZPR w wysokości 250,00 zł. (z dopiskiem za rok 2022)
(niezależnie od liczby zgłoszonych zespołów)

KGiD WMZPR przypomina, że termin wnoszenia składek członkowskich w WMZPR za rok 2022 minął 31 marca br., Kluby, które nie dotrzymały tego terminu wnoszą w/w składkę w wysokości 300 zł.
UWAGA – dot. klubów, które dotychczas nie uiściły powyższej składki

Opłata startowa za każdy zespół zgłoszony do rozgrywek WMZPR
– w wysokości 250 zł za każdy zgłoszony zespół (w ilości od 1 do 4),
– w wysokości 150 zł za piąty i każdy kolejny zgłoszony zespół ponad 4 (za 5, za 6, za 7 itd.),

WARSZAWSKO-MAZOWIECKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ
01-952 Warszawa, ul. S. B. Lindego 20
konto nr 96 1020 1156 0000 7102 0007 5648

Powyższa opłata startowa winna być wniesiona najpóźniej do dnia 31.07.2022 r.

KGID WMZPR PRZYPOMINA, IŻ WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WMZPR JEST UZYSKANIE LICENCJI KLUBOWEJ NA UDZIAŁ W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ WARSZAWSKO-MAZOWIECKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ.
Wytyczne dot. w/w licencji zostaną przypomniane po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń.

Konsultacje z Klubami w sprawie nowego sezonu będą odbywały się zdalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podczas zdalnych konsultacji zostaną przedstawione wstępne założenia organizacyjne dotyczące zasad i możliwych systemów rozgrywek oraz zaproponowane możliwe terminy rozpoczęcia tych rozgrywek.

Kontakt w sprawie rozgrywek młodzieżowych:
tel. 575-404-401, e-mail: langowski@wmzpr.pl

Przewodniczący Komisji Gier i Dyscypliny WMZPR
Piotr Włoskiewicz

Koordynator Rozgrywek Młodzieżowych WMZPR
Dawid Langowski

Joma