KOMUNIKAT KGiD WMZPR z dn. 13.06.2023 r. dot. zgłoszeń do rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2023/2024

13 czerwca 2023

KOMUNIKAT KGiD WMZPR z dn. 13.06.2023 r.

dot. zgłoszeń do rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2023/2024

Komisja Gier i Dyscypliny Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej informuje, że

w terminie do dn. 23.06. br.

przyjmowane są zgłoszenia do rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2023/2024.

Zgłaszanie zespołów odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza znajdującego się na wmzpr.pl – link poniżej:

https://wmzpr.pl/wydarzenie/zgloszenia-do-rozgrywek-mlodziezowych-wmzpr-w-sezonie-2023-2024/

W nadchodzącym sezonie prowadzone będą rozgrywki w następujących kategoriach:

Juniorki2005 – 2006 Juniorzy2005 – 2006
Juniorki młodsze2007 – 2008 Juniorzy młodsi2007 – 2008
Młodziczki2009 – 2010 Młodzicy2009 – 2010
Młodziczki Młodsze2010 i mieszane Młodzicy Młodsi2010 i mieszane
Dziewczęta2011 i młodsze Chłopcy2011 i młodsi
Dziewczęta młodsze2012 i młodsze Chłopcy młodsi2012 i młodsi

Zgłoszenia w dwóch najmłodszych kategoriach wiekowych będą przyjmowane również na początku września br. – najpóźniej do 8 września br.

Od najbliższego sezonu do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych WMZPR zostanie wprowadzony zapis dot. ważności badań sportowych potwierdzonych w ESZR ZPRP.

KLUBY ZOBOWIĄZANE SĄ DO WNIESIENIA NASTĘPUJĄCYCH OPŁAT:

Składka członkowska w ZPRP w wysokości 100,00 zł. (z dopiskiem za rok 2023)
(niezależnie od liczby zgłoszonych zespołów)
UWAGA – dot. klubów, które dotychczas nie uiściły powyższej składki

Związek Piłki Ręcznej w Polsce
ul. Puławska 300 02-819 Warszawa
PKO Bank Polski SA
Konto podstawowe nr:
11 1020 1026 0000 1902 0244 9833

KGiD WMZPR przypomina, że 31 marca br. minął termin wnoszenia składek członkowskich w ZPRP za rok bieżący, do czego zobowiązane są wszystkie kluby uczestniczące również w rozgrywkach młodzieżowych organizowanych przez WZPR-y.

Składka członkowska w WMZPR w wysokości 250,00 zł. (z dopiskiem za rok 2023)
(niezależnie od liczby zgłoszonych zespołów)

KGiD WMZPR przypomina, że termin wnoszenia składek członkowskich w WMZPR za rok 2023 minął 31 marca br., Kluby, które nie dotrzymały tego terminu wnoszą w/w składkę w wysokości 300 zł.
UWAGA – dot. klubów, które dotychczas nie uiściły powyższej składki

Opłata startowa za każdy zespół zgłoszony do rozgrywek WMZPR
– w wysokości 250 zł za każdy zgłoszony zespół (w ilości od 1 do 4),
– w wysokości 150 zł za piąty i każdy kolejny zgłoszony zespół ponad 4 (za 5, za 6, za 7 itd.),

WARSZAWSKO-MAZOWIECKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ
01-952 Warszawa, ul. S. B. Lindego 20
konto nr 96 1020 1156 0000 7102 0007 5648

Powyższa opłata startowa winna być wniesiona najpóźniej do dnia 31.07.2023 r.

KGID WMZPR PRZYPOMINA, IŻ WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WMZPR JEST UZYSKANIE LICENCJI KLUBOWEJ NA UDZIAŁ W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ WARSZAWSKO-MAZOWIECKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ.
Wytyczne dot. w/w licencji zostaną przypomniane po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń.

Konsultacje z Klubami w sprawie nowego sezonu będą odbywały się zdalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podczas zdalnych konsultacji zostaną przedstawione wstępne założenia organizacyjne dotyczące zasad i możliwych systemów rozgrywek oraz zaproponowane możliwe terminy rozpoczęcia tych rozgrywek.

Kontakt w sprawie rozgrywek młodzieżowych:
tel. 575-404-401, e-mail: langowski@wmzpr.pl

Przewodniczący Komisji Gier i Dyscypliny WMZPR
Piotr Włoskiewicz

Koordynator Rozgrywek Młodzieżowych WMZPR
Dawid Langowski

Joma