KOMUNIKAT NR 1 KGiD WMZPR z dn. 29.08.2023 r. dot. Rozgrywek Młodzieżowych w sezonie 2023/2024 – TERMINARZE

29 sierpnia 2023

KOMUNIKAT nr 1 KGiD WMZPR

z dnia 29.08.2023 r.

dot. rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2023/2024

1. Komisja Gier i Dyscypliny Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej informuje, iż zostały ustalone i zaopiniowane systemy rozgrywek oraz listy startowe w kategoriach juniorek, juniorów, juniorek młodszych, juniorów młodszych, młodziczek i młodzików w sezonie 2023/2024. Zatwierdzenie systemów rozgrywek i list startowych w kategoriach dzieci i dzieci młodszych zważywszy na dłuższy terminu przyjmowania zgłoszeń (do 8 września br.) zostanie przeprowadzone po 10 września br.

2. Poniżej do pobrania znajdują się:

a) oficjalne terminarze gier poszczególnych kategorii oraz zbiorcza lista systemów rozgrywek w poszczególnych kategoriach wiekowych:
– Juniorka – terminarz 2023/2024
– Junior – terminarz 2023/2024
– Juniorka Młodsza – terminarz 2023/2024
– Junior Młodszy Grupa A – terminarz 2023/2024
– Junior Młodszy Grupa B – terminarz 2023/2024
– Młodziczka – terminarz 2023/2024
– Młodziczka Młodsza – terminarz 2023/2024
– Młodzik Grupa A – terminarz 2023/2024
– Młodzik Grupa B – terminarz 2023/2024
– Młodzik Grupa C – terminarz 2023/2024
Systemy rozgrywek młodzieżowych WMZPR w sezonie 2023/2024

b) aktualne zgłoszenia do rozgrywek w kategoriach dzieci i dzieci młodszych:
– zgłoszenia dziewcząt i dziewcząt młodszych,
– zgłoszenia chłopców i chłopców młodszych.

3. KGiD WMZPR informuje, że z w Elektronicznym Systemie Zarządzania Rozgrywkami ZPRP  (ESZR ZPRP) funkcjonuje nowy sezon rozgrywkowy 2023/2024 i Kluby powinny samodzielnie przypisywać drużyny, zawodniczki, zawodników i osoby towarzyszące (rozgrywki w/w kategorii będą utworzone w ESZR ZPRP do początku września).

4. KGiD WMZPR potwierdza, że zgodnie z informacją wyświetlaną w Elektronicznym Systemie Zarządzania Rozgrywkami ZPRP od 1 lipca 2023 obowiązuje nowy szablon wniosku o licencję zawodniczą, wniosek należy pobrać z bazy (ESZR ZPRP), wypełnić i dodać kopię elektroniczną w formie załącznika. Nowy wniosek jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników (nowych i posiadających już licencję we wcześniejszych latach). KGiD WMZPR jednocześnie przypomina, że nadawanie/przedłużanie licencji zawodniczych będzie następowało po kompletnym uzupełnieniu szczegółowych danych w ESZR ZPRP – dotyczy głównie nr PESEL i zdjęcia (również na skanie wniosku) .

5. KGiD WMZPR oznajmia, że od sezonu 2023/2024:

a) wszelkie sprawy związane z zawiadamianiem o zawodach w rozgrywkach młodzieżowych będą musiały być kierowane wyłącznie na specjalnie do tego utworzony nowy adres mailowy: rozgrywki@wmzpr.pl

b) będzie możliwość dopuszczania zawodników do udziału w zawodach na podstawie wygenerowanej z ESZR ZPRP listy zgłoszeń zawierającej potwierdzenia KGiD WMZPR posiadania aktualnych orzeczeń lekarskich o zdolności do uprawiania piłki ręcznej. Potwierdzanie badań będzie odbywało się na tej samej zasadzie, co potwierdzanie licencji zawodniczych.

6. KGiD WMZPR informuje, że od sezonu 2023/2024 zostaną utworzone rozgrywki mini piłki ręcznej WMZPR dla dzieci z roczników 2013 i młodsze. Będą one miały inną formułę niż regularne rozgrywki starszych roczników, gdyż system gier będzie bardziej otwarty na dobrowolny udział w poszczególnych turniejach ligowych (Klub biorący udział w rozgrywkach sam będzie decydował, w ilu turniejach eliminacyjnych będzie chciał wziąć udział), a same spotkania będą odbywały się na zmniejszonych boiskach. Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie 10 – 30 września br., a dokładne szczegóły zostaną przedstawione w kolejnym komunikacie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z
Komisarzem Rozgrywek WMZPR Dawidem Langowskim
(tel. 575-404-401, e-mail: langowski@wmzpr.pl).

Przewodniczący Komisji Gier i Dyscypliny WMZPR
Piotr Włoskiewicz

Komisarz Rozgrywek WMZPR
Dawid Langowski

Joma