KOMUNIKAT nr 16 KGiD WMZPR z dnia 28.01.2024 r. dot. rozgrywek Warszawsko-Mazowieckiej Ligi Mini Piłki Ręcznej w sezonie 2023/2024

28 stycznia 2024

KOMUNIKAT nr 16 KGiD WMZPR

z dnia 28.01.2024 r.

dot. rozgrywek Warszawsko-Mazowieckiej Ligi Mini Piłki Ręcznej

w sezonie 2023/2024

1. Komisja Gier i Dyscypliny WMZPR informuje, ze Koordynatorem Warszawsko-Mazowieckiej Ligi Mini Piłki Ręcznej została Pani Katarzyna Zegarek (e-mail: zegarek@wmzpr.pl tel.: 697 315 153). Koordynator jest odpowiedzialny na wszelkie sprawy formalne i bieżący kontakt z zespołami biorącymi udział w rozgrywkach.

2. KGiD WMZPR przedstawia dokładny harmonogram turniejów eliminacyjnych Warszawsko-Mazowieckiej Ligi Mini Piłki Ręcznej w poszczególnych podkategoriach wiekowych:

Dzieci Rocznik 2013 i młodsze:
1. Mysiadło    09.03.2024 r. (sobota)
2. Radom        16.03.2024 r. (sobota)
3. Rusiec         06.04.2024 r. (sobota)
4. Ostrołęka    21.04.2024 r. (niedziela)
5. Ciechanów  12.05.2024 r. (niedziela)
6. Warszawa   18.05.2024 r. (sobota)

Dzieci Rocznik 2014 i młodsze:
1. Cegłów       10.03.2024 r. (niedziela)
2. Siedlce        23.03.2024 r. (sobota)
3. Piaseczno   14.04.2024 r. (niedziela)
4. Warszawa   28.04.2024 r. (niedziela)
5. Radzanowo 18.05.2024 r. (sobota)
6. Marki          19.05.2024 r. (niedziela)

Kluby biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do dnia 12.02.2024 r. zgłosić drogą mailową Koordynatorowi wstępną chęć udziału w poszczególnych turniejach eliminacyjnych – ewentualne zmiany będą mogły być dokonywane maksymalnie na tydzień przed każdym turniejem.

3. KGiD WMZPR przedstawia ponownie specjalnie opracowane przepisy gry w mini piłkę ręczną, które będą obowiązywały podczas w/w rozgrywek:
PRZEPISY GRY W MINI PIŁKĘ RĘCZNĄ WMZPR

Najważniejsze zasady:
– gra na zmniejszonym polu gry i zmniejszonych bramkach;
– czas gry 2 x 10 minut;
– zespół składa się z minimum 5 i maksymalnie 10 zawodniczek/-ów i 2 osób towarzyszących;
– po zdobyciu bramki gra wznawiana jest od bramki;
– „złota akcja” w przypadku remisu w regulaminowym czasie gry.

4. KGiD WMZPR prezentuje regulamin Warszawsko-Mazowieckiej Ligi Mini Piłki Ręcznej:
REGULAMIN WARSZAWSKO-MAZOWIECKIEJ LIGI MINI PIŁKI RĘCZNEJ

Najważniejsze wytyczne:
– Prawo uczestnictwa w zawodach mają wyłącznie zawodnicy:
+++ zgłoszeni do danych rozgrywek w ESZR ZPRP oraz potwierdzeni przez WMZPR, w przypadku zespołów szkolnych zgłoszeni do KGiD WMZPR oraz potwierdzeni przez Koordynatora;
+++ posiadający aktualne orzeczenie lekarskie.
– Wyniki spotkań nie są uwzględniane w tabeli rozgrywek, nie prowadzona jest klasyfikacja końcowa.
– Wycofanie zespołu z rozgrywek jest możliwe w każdym momencie.
– Klub zespołu wycofującego się z rozgrywek wojewódzkich nie podlega karze porządkowej.
– Nie jest prowadzona weryfikacja wyników.
– Na meczach obowiązuje uproszczony protokół turniejowy wypełniany ręcznie.

5. KGiD WMZPR prezentuje oficjalne druki licencyjne wymagane przy udziale szkół w rozgrywkach:
Wniosek o licencję zawodniczą mini piłki ręcznej
Lista zgłoszeniowa szkoły (PDF)
Lista zgłoszeniowa szkoły (Excell)

6. KGiD WMZPR informuje, że podczas turniejów finałowych „każde dziecko” za udział w rozgrywkach zostanie nagrodzone (planowany jest złoty medal i nagroda rzeczowa).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z
Koordynatorem Warszawsko-Mazowieckiej Ligi Mini Piłki Ręcznej Katarzyną Zegarek
(tel. 697-315-153, e-mail: zegarek@wmzpr.pl).

Przewodniczący Komisji Gier i Dyscypliny WMZPR
Piotr Włoskiewicz

Komisarz Rozgrywek WMZPR
Dawid Langowski

Joma