KOMUNIKAT nr 17 KGiD WMZPR z dnia 13.02.2023 r. dot. Faz Finałowych rozgrywek Dzieci i Dzieci Młodszych w sezonie 2022/2023

13 lutego 2023

KOMUNIKAT nr 17 KGiD WMZPR z dnia 13.02.2023 r.

dot. Faz Finałowych rozgrywek Dzieci i Dzieci Młodszych w sezonie 2022/2023

1. Komisja Gier i Dyscypliny Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej przedstawia oficjalne terminarze Faz Finałowych rozgrywek w kategoriach Dziewcząt, Chłopców, Dziewcząt Młodszych i Chłopców Młodszych:
– Dziewczęta Grupa F – terminarz 2022-2023
– Dziewczęta Grupa P – terminarz 2022-2023
– Chłopcy Grupa F – terminarz 2022-2023
– Chłopcy Grupa P – terminarz 2022-2023
– Dziewczęta Młodsze Grupa F – terminarz 2022-2023
– Dziewczęta Młodsze Grupa P – terminarz 2022-2023
– Dziewczęta Młodsze Grupa R – terminarz 2022-2023
– Chłopcy Młodsi Grupa F i P – szablon terminarza 2022-2023

2. KGiD WMZPR informuje, że do rozgrywek Grupy P Dziewcząt oraz do Grupy R Dziewcząt Młodszych za zgodą zainteresowanych zespołów dołączyły odpowiednio drużyny UKS Varsovia Warszawa oraz UKS Varsovia II Warszawa.

3. KGiD WMZPR ponownie prezentuje systemy rozgrywek w w/w kategoriach:
– Systemy rozgrywek w kategoriach Dziewcząt i Dziewcząt Młodszych
– Systemy rozgrywek w kategoriach Chłopców i Chłopców Młodszych

Z powodu niekorzystnego położenia geograficznego zespołów w Grupach P i R Dziewcząt Młodszych za zgodą zainteresowanych zespołów nastąpiła zmiana systemu rozgrywek w celu ograniczenia kosztów transportu. Zamiast systemu turniejowego „każdy z każdym” z zaliczeniem wyników z I Fazy rozgrywek wykorzystany zostanie system turniejowy „każdy z każdym” bez zaliczania wyników z I Fazy przy jednoczesnym podziale na grupy P1 i P2 praz R1 i R2, który zostanie zakończony turniejami finałowymi i pocieszenia. Pozostałe systemy rozgrywek pozostają bez zmian.

4. KGiD WMZPR przypomina, że od sezonu 2021/2022 w rozgrywkach Grup P (zespoły, które nie uzyskały awansu do fazy finałowej – w przypadku kategorii Dziewcząt Młodszych również w Grupie R) w każdej kategorii wiekowej (w której są rozgrywane) zwycięzca otrzyma Puchar Prezesa WMZPR.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z
Komisarzem Rozgrywek WMZPR Dawidem Langowskim
(tel. 575-404-401, e-mail: langowski@wmzpr.pl).

Komisarz Rozgrywek WMZPR
Dawid Langowski

Przewodniczący KGiD WMZPR
Piotr Włoskiewicz

Joma