Komunikat nr 2/IIK/2022/2023 KGiD WMZPR z dnia 02.08.2022 r.

3 sierpnia 2022

Komunikat nr 2/IIK/2022/2023 Komisji Gier i Dyscypliny

Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej

z dnia 02.08.2022 r.

1. Komisja Gier i Dyscypliny WMZPR informuje, o zgłoszeniach do II Ligi Grupy 3 Kobiet.
Zgłoszenia na oficjalnym piśmie przesłało 5 klubów przedstawione poniżej (pozycje 1-5), natomiast szósty z nich jest w trakcie rejestracji (pozycja 6) i złożył jedynie oświadczenie o chęci wzięcia udziału. W nawiasach zostały przedstawione miejsca zajęte w ubiegłym sezonie:

1) UKS Varsovia II Warszawa                              (1)
2) MKS Dwójka Łomża                                         (5)
3) KPR Białystok                                                   (6)

4) MKS Karczew                                                   (brał udział w rozgrywkach I Ligi)
5) NLO SMS ZPRP Lublin                                    (nowy klub)
6) AZS Radom                                                      (nowy klub)

Zespół UKS Varsovia II Warszawa nie skorzystał ze sportowej kwalifikacji do rozgrywek wyższego szczebla, natomiast dodatkowo na wniosek Klubu i za zgodą Dyrektora Rozgrywek ZPRP zespół KS AZS AWF II Warszawa został przyjęty do rozgrywek I Ligi Kobiet.
Z rozgrywek II Ligi Kobiet Gr. 3 w nadchodzącym sezonie zrezygnowały zespoły MKS Lublin oraz SPR Pabiks Impact Pabianice.

2. W dniu 5 sierpnia br. zostanie przeprowadzone losowanie (w formie on-line na FanPage WMZPR), natomiast do tego czasu będą prowadzone konsultacje i dyskusja na temat kształtu rozgrywek w formie korespondencji internetowej, a poniższe informacje prosimy przyjąć jako punkt wyjściowy:

– liczba zespołów, które mogą przystąpić do rozgrywek Grupy 3 II Ligi Kobiet może ulec zmianie, liczba ta może zarówno ulec zmniejszeniu, jak i zwiększeniu,
– przy założeniu udziału minimum 5 zespołów:
+++ rozgrywki będą przeprowadzone w systemie dwurundowym każdy z każdym „mecz i rewanż”;
+++ start rozgrywek planowany jest na weekend 08-09.10.2022 r.
+++ proponowane terminy poszczególnych kolejek znajdują się w linku poniżej:
Proponowane terminy Kolejek II Ligi Kobiet Gr. 3.
– prosimy o przeanalizowanie wszystkich zawartych w komunikacie informacji i przekazanie ewentualnych uwag, mogących mieć istotny wpływ na przebieg rozgrywek;

3. Kluby zdecydowane na uczestnictwo w rozgrywkach nadchodzącego sezonu prosimy o rozpoczęcie prac związanych z podjęciem działań licencyjnych. Przypominamy, że zakończenie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem licencji powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem rozgrywek w danej klasie. Szczegółowe informacje dotyczące postepowania licencyjnego przekażemy w kolejnym komunikacie.

4. Oczekujemy też na ukazanie się nowego Regulaminu rozgrywek II Ligi Kobiet i Mężczyzn, o czym powiadomimy natychmiast po jego otrzymaniu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z
Komisarzem Rozgrywek WMZPR Dawidem Langowskim
(tel. 575-404-401, e-mail: kgid@wmzpr.pl).

Komisarz Rozgrywek WMZPR
Dawid Langowski

Przewodniczący KGiD WMZPR
Piotr Włoskiewicz

Joma