KOMUNIKAT NR 3 KGiD WMZPR z dn. 05.10.2023 r. dot. Rozgrywek Dzieci i Dzieci Młodszych w sezonie 2023/2024

5 października 2023

KOMUNIKAT nr 3 KGiD WMZPR

z dnia 05.10.2023 r.

dot. rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2023/2024

1. Komisja Gier i Dyscypliny Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej przedstawia, oficjalne terminarze gier oraz systemy rozgrywek poszczególnych kategorii dzieci i dzieci młodszych:
– Dziewczęta – terminarz i system rozgrywek 2023/2024
– Chłopcy – terminarz i system rozgrywek 2023/2024
– Dziewczęta Młodsze – terminarz i system rozgrywek 2023/2024
– Chłopcy Młodsi – terminarz i system rozgrywek 2023/2024

2. KGiD WMZPR przypomina, że z w Elektronicznym Systemie Zarządzania Rozgrywkami ZPRP  (ESZR ZPRP) funkcjonuje nowy sezon rozgrywkowy 2023/2024 i Kluby powinny samodzielnie przypisywać drużyny, zawodniczki, zawodników i osoby towarzyszące.

3. KGiD WMZPR potwierdza, że zgodnie z informacją wyświetlaną w Elektronicznym Systemie Zarządzania Rozgrywkami ZPRP od 1 lipca 2023 obowiązuje nowy szablon wniosku o licencję zawodniczą, wniosek należy pobrać z bazy (ESZR ZPRP), wypełnić i dodać kopię elektroniczną w formie załącznika. Nowy wniosek jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników (nowych i posiadających już licencję we wcześniejszych latach). KGiD WMZPR jednocześnie przypomina, że nadawanie/przedłużanie licencji zawodniczych będzie następowało po kompletnym uzupełnieniu szczegółowych danych w ESZR ZPRP – dotyczy głównie nr PESEL i zdjęcia (również na skanie wniosku) .

4. KGiD WMZPR przypomina, że od sezonu 2023/2024:
a) wszelkie sprawy związane z zawiadamianiem o zawodach w rozgrywkach młodzieżowych będą musiały być kierowane wyłącznie na specjalnie do tego utworzony nowy adres mailowy: rozgrywki@wmzpr.pl
b) jest możliwość dopuszczania zawodników do udziału w zawodach na podstawie wygenerowanej z ESZR ZPRP listy zgłoszeń zawierającej potwierdzenia KGiD WMZPR posiadania aktualnych orzeczeń lekarskich o zdolności do uprawiania piłki ręcznej. Potwierdzanie badań będzie odbywało się na tej samej zasadzie, co potwierdzanie licencji zawodniczych.

5. KGiD WMZPR informuje, że od sezonu 2023/2024 zostaną utworzone rozgrywki mini piłki ręcznej WMZPR dla dzieci z roczników 2013 i młodsze. Będą one miały inną formułę niż regularne rozgrywki starszych roczników, gdyż system gier będzie bardziej otwarty na dobrowolny udział w poszczególnych turniejach ligowych (Klub biorący udział w rozgrywkach sam będzie decydował, w ilu turniejach eliminacyjnych będzie chciał wziąć udział), a same spotkania będą odbywały się na zmniejszonych boiskach. Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie 9 – 31 października br., start rozgrywek przewidziany jest w połowie listopada, a dokładne szczegóły zostaną przedstawione w kolejnym komunikacie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z
Komisarzem Rozgrywek WMZPR Dawidem Langowskim
(tel. 575-404-401, e-mail: langowski@wmzpr.pl).

Przewodniczący Komisji Gier i Dyscypliny WMZPR
Piotr Włoskiewicz

Komisarz Rozgrywek WMZPR
Dawid Langowski

Joma