KOMUNIKAT NR 6 KGiD WMZPR z dn. 07.11.2023 r. dot. Rozgrywek Warszawsko-Mazowieckiej Ligi Mini Piłki Ręcznej w sezonie 2023/2024

7 listopada 2023

KOMUNIKAT nr 6 KGiD WMZPR

z dnia 07.11.2023 r.

dot. rozgrywek Warszawsko-Mazowieckiej Ligi Mini Piłki Ręcznej

w sezonie 2023/2024

1. Komisja Gier i Dyscypliny WMZPR informuje, że

w terminie do dn. 15.12.2023 r. (wydłużony do 08.01.2024 r.)

przyjmowane są zgłoszenia do rozgrywek Warszawsko-Mazowieckiej Ligi Mini Piłki Ręcznej dla dzieci z roczników 2013 i młodsze. Zgłaszanie zespołów odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza znajdującego się na wmzpr.pl – link poniżej:

ZGŁOŚ ZESPÓŁ DO WARSZAWSKO-MAZOWIECKIEJ LIGI MINI PIŁKI RĘCZNEJ

Głównym założeniem w/w rozgrywek jest dopuszczenie do udziału zespołów mieszanych (dziewczęta i chłopcy razem). W zależności od ilości zgłoszeń brany będzie pod uwagę również ewentualny podział zespołów w pierwszej kolejności pod względem wieku, a w drugiej kolejności pod względem płci, dlatego przy wypełnianiu elektronicznego formularza konieczne będzie wybranie odpowiedniej dotyczącej struktury wieku i płci uczestników.

Opłata startowa za zespół zgłoszony do rozgrywek Warszawsko-Mazowieckiej Ligi Mini Piłki Ręcznej wynosi:
150 zł za pierwszy zgłoszony zespół,
100 zł za drugi i każdy kolejny zgłoszony zespół.

Dane do przelewu:
WARSZAWSKO-MAZOWIECKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ
01-952 Warszawa, ul. S. B. Lindego 20
konto nr 96 1020 1156 0000 7102 0007 5648

Powyższa opłata startowa winna być wniesiona najpóźniej do dnia 15.12.2023 r. (wydłużony do 08.01.2024 r.)

2. KGiD WMZPR przedstawia specjalnie opracowane przepisy gry w mini piłkę ręczną.

PRZEPISY GRY W MINI PIŁKĘ RĘCZNĄ WMZPR

Najważniejsze wytyczne:
– gra na zmniejszonym polu gry i zmniejszonych bramkach;
– czas gry 2 x 10 minut;
– zespół składa się z minimum 5 i maksymalnie 10 zawodniczek/-ów i 2 osób towarzyszących;
– po zdobyciu bramki gra wznawiana jest od bramki;
– „złota akcja” w przypadku remisu w regulaminowym czasie gry.

3. KGiD WMZPR przedstawia ogólne wytyczne odnośnie rozgrywek:
– system turniejowy w fazie eliminacyjnej i finałowej (ilość meczów na turnieju będzie zależała od ilość drużyn biorących udział, docelowo turniej ma trwać ok. 4-5 godzin, a każdy z zespołów powinien zagrać min. 5-6 spotkań);
– udział w poszczególnych turniejach eliminacyjnych odbywał się będzie na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń, zostanie określona jedynie minimalna ilość turniejów, w których zespół musi wziąć udział, aby uzyskać awans do jednego z turniejów finałowych;
– wybór gospodarzy poszczególnych turniejów eliminacyjnych zostanie dokonany na podstawie konsultacji z klubami biorącymi udział w rozgrywkach i będzie uwzględniał parametry hali oraz względy terytorialne;
– zawodniczki/-cy będą dopuszczani do gry na podstawie wygenerowanej z ESZR ZPRP listy zgłoszeń (wszystkie dzieci muszą mieć licencję WZPR tak jak w starszych kategoriach, ale nie będzie protokołów generowanych z bazy, a jedynie uproszczone);
– dopuszcza się udział w rozgrywkach drużyn szkolnych (preferowane szkoły biorące udział w Programie „Gramy w Ręczną”);
– koszty obsługi sędziowskiej pokrywa WMZPR, pozostałe koszty organizacji turnieju po stronie gospodarza turnieju.

4. KGiD WMZPR informuje, że podczas turniejów finałowych „każde dziecko” za udział w rozgrywkach zostanie nagrodzone (planowany jest złoty medal i koszulka okolicznościowa).

5. Szczegółowy regulamin oraz systemy rozgrywek Warszawsko-Mazowieckiej Ligi Mini Piłki Ręcznej zostaną opublikowane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. Start rozgrywek planowany jest po feriach zimowych, tj. w lutym 2024 r., a ich zakończenie na przełomie maja i czerwca 2024 r.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z
Komisarzem Rozgrywek WMZPR Dawidem Langowskim
(tel. 575-404-401, e-mail: langowski@wmzpr.pl).

Przewodniczący Komisji Gier i Dyscypliny WMZPR
Piotr Włoskiewicz

Komisarz Rozgrywek WMZPR
Dawid Langowski

Joma