Komunikat nr 7/IIM/2022/2023 KGiD WMZPR z dnia 09.09.2022 r.

10 września 2022

Komunikat nr 7/IIM/2022/2023 Komisji Gier i Dyscypliny

Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej

z dnia 09.09.2022 r.

1. KGiD WMZPR informuje, że ostatecznie z rozgrywek II Ligi Mężczyzn Gr 3 zrezygnował zespół Pabiks Impact II Pabianice i w zaistniałej sytuacji liczba zespołów zmniejsza się do 10 drużyn. Po przeprowadzeniu konsultacji z klubami uczestniczącymi w rozgrywki zostało ustalone, że pierwotny terminarz pozostanie bez zmian, a w meczach, w których rywalem był zespół Pabiks Impact II Pabianice przeciwnicy będą mieli wolny termin

Ostateczny terminarz rozgrywek znajduje się do pobrania poniżej:
POBIERZ TERMINARZ II LIGI MĘŻCZYZN GRUPY 3

2. Ukazał się zatwierdzony Regulamin rozgrywek II Ligi Kobiet i Mężczyzn obowiązujący w sezonie 2022/2023, w którym wysokość opłat startowych oraz kaucji nie uległa zmianie i przedstawia się jak następująco:
II Liga Mężczyzn
– wpisowe 1500 zł
– kaucja 2000 zł
Pobierz Regulamin rozgrywek II Ligi Kobiet i Mężczyzn sezon 2022/2023

Kluby proszone są o ich dokonanie w/w wpłat przed rozpoczęciem rozgrywek na konto WMZPR:
ul. Samuela Bogumiła Lindego 20
01-954 Warszawa
konto nr 96 1020 1156 0000 7102 0007 5648

Wpłata kaucji dotyczy klubów startujących po raz pierwszy, nie dotyczy zaś klubów, których kaucja pozostaje z poprzedniego sezonu, lub z lat ubiegłych.

Prosimy o załączenie skanu dokonania opłat w Elektronicznym Systemie Zarządzania Rozgrywkami ZPRP w sekcji „WNIOSKI KLUBOWE” razem z dokumentami licencyjnymi.

3. Dział Organizacji Rozgrywek ZPRP opublikował Komunikat nr 1 (pobierz Komunikat nr 1 DOR ZPRP), w którym poinformował, że w nawiązaniu do „Regulaminu przyznawania licencji dla klubów piłki ręcznej w Związku Piłki Ręcznej w Polsce” – tekst jednolity z dn. 30 lipca 2020, wysokość opłaty za udział w rozgrywkach II ligi kobiet i mężczyzn wynosi 100 zł.
Kluby zobowiązane są do wpłaty podanej sumy na rachunek bankowy ZPRP:
PKO Bank Polski SA Numer rachunku: 11 1020 1026 0000 1902 0244 9833 – z podaniem tytułu wpłaty (opłata z tytułu udziału w rozgrywkach na sezon 2022/2023).

4. KGiD WMZPR ponownie prezentuje zestawienie dokumentów wymaganych do uzyskania licencji upoważniającej do gry w II-ej lidze mężczyzn wraz z obowiązującymi wzorami druków.
a) Wniosek o licencję ZPRP
b) Zobowiązanie w sprawie przestrzegania zasad przepisów i statutu
c) Oświadczenie o nie zaleganiu z należnościami wobec osób trzecich i składkami do US i ZUS
d) Oświadczenie zarządu klubu w sprawie bezpieczeństwa
Wszystkie powyższe dokumenty wraz z załącznikami należy załączyć do ESZR ZPRP w zakładce Wnioski Klubowe.

Załączniki:
Regulamin przyznawania licencji dla klubu piłki ręcznej
Zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania licencji dla klubu piłki ręcznej
Zał. nr 2 do Regulaminu przyznawania licencji dla klubu piłki ręcznej
Zał. nr 3 do Regulaminu przyznawania licencji dla klubu piłki ręcznej
Oświadczenie zarządu klubu w sprawie bezpieczeństwa

Informujemy, że zgodnie z Komunikatem nr DOR ZPRP, zakończenie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem licencji powinno nastąpić w nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem rozgrywek.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z
Komisarzem Rozgrywek WMZPR Dawidem Langowskim
(tel. 575-404-401, e-mail: kgid@wmzpr.pl).

Komisarz Rozgrywek WMZPR
Dawid Langowski

Przewodniczący KGiD WMZPR
Piotr Włoskiewicz

Joma