Komunikat organizacyjny kursokonferencja C i B 2022 – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

3 czerwca 2022

Kursokonferencja licencyjna kategorii B i C

organizowana przez Warszawsko – Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej

Warszawa 2 – 4 września 2022 r.

Warszawsko – Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej informuje, że w dniach 2 – 4 września 2022 r. (piątek – niedziela) organizuje w Warszawie kursokonferencję szkoleniową, której ukończenie będzie uprawniało do uzyskania licencji trenerskiej „B” i „C” w sezonie 2022/2023.

Informacje organizacyjne:

1. Konferencja B i C jest adresowana do osób zainteresowanych szkoleniem dzieci i młodzieży w piłce ręcznej (instruktorów i trenerów), nauczycieli wychowania fizycznego oraz trenerów piłki ręcznej.

2. Uczestnicy konferencji po jej zakończeniu otrzymają certyfikaty, które będą uprawniały do ubiegania się bądź przedłużenia licencji trenerskiej kategorii B i C. Zgodnie z  Regulaminem  wydawania  licencji  trenerskich w ZPRP  z  dnia  01.09.2013 r. certyfikat  ukończenia ww. kursokonferencji będzie podstawą do ubiegania się lub do przedłużenia licencji kategorii B i C osobom posiadającym kwalifikacje trenera lub instruktora. 

3. Zajęcia programowe odbywać się będą na następujących obiektach:
+++ Zajęcia teoretyczne – AWF sala wykładowa „E” Budynek Główny,
+++ Zajęcia praktyczne – AWF Hala Gier, Hala Kusocińskiego.

4. Opłata za udział w konferencji wynosi:
450 zł – kursokonferencja licencyjna B
350 zł – kursokonferencja licencyjna C
Organizatorzy w ramach opłaty zapewniają: materiały konferencyjne/szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie w AWF – Klub Relax (obiad oraz przerwy kawowe) oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

5. Rezygnacja z udziału w konferencji i zwrot wniesionej przez Uczestnika opłaty za udział jest możliwe najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem konferencji (tj. do 26.08.2022 r.) na podstawie zgłoszenia przekazanego na adres biuro@wmzpr.pl

6. Dodatkową opłatą objęte jest zakwaterowanie w hotelu Meksyk lub Domach Studenckich. Szczegóły odnośnie stawek i numerów kontaktowych zostaną przekazane w następnym komunikacie.

7. Parking na terenie AWF Warszawa jest płatny. Osoby zakwaterowane na terenie AWF w wymienionych w pkt 6 miejscach, są zwolnione z opłaty. Istnieje również możliwość skorzystania z ogólnodostępnych parkingów poza terenem AWF.

8. Termin zgłoszeń na konferencję upływa 30.06.2022 r., ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń.

9. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, kluby oraz inne organizacje delegujące winny dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza znajdującego się na wmzpr.pl do dnia 30.06.2022 r.

LINK DO FORMULARZA – WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

10. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty w wysokości:
450 zł (kursokonferencja licencyjna B),
350 zł (kursokonferencja licencyjna C).
Wpłaty należy dokonać na konto:
Warszawsko – Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej, 01-952 Warszawa, ul. S.B. Lindego 20,
konto nr 96 1020 1156 0000 7102 0007 5648
Prosimy o wpisanie w tytule przelewu dopisku „Kursokonferencja licencyjna kategorii C” lub „Kursokonferencja licencyjna kategorii B”, w zależności od wybranego wariantu.

11. Dodatkowych informacji na temat konferencji udzielają:
Dawid Langowski – Sekretarz WMZPR, tel. 575 404 401, e-mail: biuro@wmzpr.pl
Daniel Lewandowski – AWF Warszawa, tel. 606 877 850, e-mail: daniel.lewandowski@awf.edu.pl

12. Ramowy program Kursokonferencji:

Piątek 02.09.2022 r. (tylko uczestnicy Kursokonferencji licencyjnej B)
16.30 – 18.00 – teoria
18.15 – 19.45 – teoria

Sobota 03.09.2022 r. (uczestnicy Kursokonferencji licencyjnej C i B)
09.00 – 10.30 – praktyka
10.30 – oficjalne otwarcie kursokonferencji
10.40 – 11.15 – przerwa kawowa
11.15 – 12.45 – praktyka
12.45 – 14.15 – praktyka
14.15 – 15.00 – obiad
15.00 – 18.00 – praktyka
18.05 – 19.35 – praktyka

Niedziela 04.09.2022 r. (uczestnicy Kursokonferencji licencyjnej C i B)
09.00 – 10.30 – teoria
10.30 – 11.15 – przerwa kawowa
11.15 – 12.45 – praktyka
13.00 – uroczyste zakończenie kursokonferencji, wręczenie certyfikatów

Przewidywana tematyka zajęć:

  • różnice w procesie szkolenia kobiet i mężczyzn,
  • mikrocykl treningowy okresu startowego, przygotowanie motoryczne w okresie startowym,
  • zasady  organizacji obrony 6:0 i współpracy w obronie na przykładzie drużyn seniorskich,
  • zespołowa organizacja ataku szybkiego z obrony 6:0,
  • bramkarz – aktualne tendencje w treningu techniki i taktyki gry,
  • wyszkolenie indywidualne w ataku zawodników grup młodzieżowych,
  • zmiany w przepisach  gry w piłkę ręczną w sezonie 2022/23.

13. Szczegółowy tematyka kursokonferencji, jak również prelegenci zostaną przedstawieni w późniejszym terminie.

Joma