Komunikat Zarządu WMZPR z dnia 16.03.2023 dot. nawiązania współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w 2023 roku

16 marca 2023

KOMUNIKAT Zarządu WMZPR z dnia 16.03.2023 r.

dot. nawiązania współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w 2023 roku

1. Zarząd Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej informuje, że rozpoczął współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w zakresie promocji województwa Mazowieckiego oraz Marki Mazowsze poprzez rozgrywki wojewódzkie piłki ręcznej. W ramach zawartej umowy zmianie ulegają nazwy rozgrywek wojewódzkich w poszczególnych kategoriach wiekowych, które będą prezentowały się następująco:
„Mazowsze Serce Polski – Liga Juniorek”
„Mazowsze Serce Polski – Liga Juniorów”
„Mazowsze Serce Polski – Liga Juniorek Młodszych”
„Mazowsze Serce Polski – Liga Juniorów Młodszych”
„Mazowsze Serce Polski – Liga Młodziczek”
„Mazowsze Serce Polski – Liga Młodzików”
W/w umowa nie obejmuje rozgrywek Dzieci i Dzieci Młodszych.

2. Nadanie Marce Mazowsze tytułu Partnera rozgrywek wojewódzkich w piłce ręcznej niesie ze sobą szereg korzyści na rzecz Klubów i WMZPR, jak również obowiązków związanych z realizacją świadczeń promocyjnych, zgodnie z § 24. ust. 9. Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych WMZPR w sezonie 2022/2023, a ich szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 8 zatwierdzonym uchwałą Zarządu WMZPR nr 01/2023 z dnia 15.03.2023 r.

3. Liczymy na otwartość i aktywną współpracę wszystkich klubów zrzeszonych w WMZPR przy realizacji umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Prezes Zarządu WMZPR
Grzegorz Gutkowski

Załącznik nr 8 do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych WMZPR w sezonie 2022/2023

Joma