Konkurs na stanowisko Trenerów Kadr Wojewódzkich Dziewcząt i Chłopców rocznik 2010

21 grudnia 2023

Warszawa, dnia 21 grudnia 2023 r.

Zarząd Warszawsko – Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej ogłasza konkursy na stanowisko:
– Trenera Kadry Wojewódzkiej Dziewcząt ur. w 2010 r.
– Trenera Kadry Wojewódzkiej Chłopców ur. w 2010 r.

podstawa prawna: Regulamin Kadry Wojewódzkiej w piłce ręcznej wraz z załącznikami,
zatwierdzony Uchwałą nr 19/2018 Zarządu WMZPR z dnia 10.12.2018 r.

– Zadaniem Trenera Kadry Wojewódzkiej będzie selekcja i szkolenie reprezentacji województwa mazowieckiego zgodnie z wytycznymi Komisji Szkoleniowej WMZPR oraz przygotowanie do startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2025 roku.

– Wymagania konkursowe podstawowe:
+++ Kwalifikacje trenerskie – minimum trener klasy II,
+++ Doświadczenie w pracy z zespołami młodzieżowymi,
+++ Dyspozycyjność, sumienność i zaangażowanie w powierzone zadania.          

– Termin i warunki składania dokumentacji:
a) Dokumentację należy wysłać drogą mailową na adres WMZPR biuro@wmzpr.pl do dnia 08.01.2024 r. z dopiskiem w temacie wiadomości: KONKURS NA TRENERA KADRY WOJEWÓDZKIEJ
b) Do zgłoszenia należy dołączyć:
+++ kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplom trenera, dyplom ukończenia studiów),
+++ kserokopię uprawnień trenerskich (licencja MC, A, B, C ) aktualnych w sezonie 2023/2024,
+++ oświadczenie o niekaralności,
+++ oświadczenie o braku przeciwskazań do pracy z niepełnoletnimi.

– Wyboru Trenera Kadry Wojewódzkiej dokona Komisja Konkursowa  powołana i zatwierdzona przez Zarząd WMZPR, w skład której wchodzą min. przedstawiciele Komisji Szkoleniowej WMZPR i/lub środowiska trenerów WMZPR.

– Konkurs na Trenera Kadry Wojewódzkiej obejmuje dwa etapy ;
+++ I etap weryfikacji wymogów formalnych
+++ II etap rozmowy indywidualne Komisji Konkursowej z wybranymi kandydatami na stanowisko trenera Kadry Wojewódzkiej dziewcząt/chłopców.

– Wybór Trenera Kadry Wojewódzkiej zatwierdza Zarząd WMZPR w formie uchwały.

– Ogłoszenie decyzji w sprawie wyboru Trenerów Kadry Wojewódzkiej zostanie opublikowane na stronie internetowej WMZPR oraz przekazane pisemnie do wybranych kandydatów.

ZAŁACZNIKI:
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty na Trenera Kadry Wojewódzkiej 2024
Ankieta na stanowisko Trenera KW 2010 (WORD)
Ankieta na stanowisko Trenera KW 2010 (PDF)
Oświadczenie o niekaralności (WORD)
Oświadczenie o niekaralności (PDF)
Oświadczenie o braku przeciwskazań (WORD)
Oświadczenie o braku przeciwskazań (PDF)

Joma