Konkurs na stanowisko Trenerów Kadr Wojewódzkich Dziewcząt i Chłopców w Piłce Ręcznej Plażowej rocznik 2007

3 lutego 2022

Warszawa, dnia 3 lutego 2022r.

 

 

Zarząd Warszawsko – Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej

ogłasza konkursy na stanowisko:

– Trenera Kadry Wojewódzkiej Dziewcząt w piłce ręcznej plażowej ur. w 2007 r.

– Trenera Kadry Wojewódzkiej Chłopców w piłce ręcznej plażowej ur. w 2007 r. 

podstawa prawna: Regulamin Kadry Wojewódzkiej w piłce ręcznej wraz z załącznikami, zatwierdzony Uchwałą nr 19/2018 Zarządu WMZPR z dnia 10.12.2018 r.

 

1. Zadaniem Trenera Kadry Wojewódzkiej będzie selekcja i szkolenie reprezentacji województwa mazowieckiego zgodnie z wytycznymi Komisji Szkoleniowej WMZPR oraz przygotowanie do startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach letnich w 2023 roku.

2. Wymagania konkursowe podstawowe:
– Kwalifikacje trenerskie – preferowany trener klasy II;
– Doświadczenie w pracy z zespołami młodzieżowymi;
– Dyspozycyjność, sumienność i zaangażowanie w powierzone zadania.

3. Termin i warunki składania dokumentacji:

a) Dokumentację należy wysłać drogą mailową na adres WMZPR biuro@wmzpr.pl do dnia 13.02.2022 r. z dopiskiem w temacie wiadomości: KONKURS NA TRENERA KADRY WOJEWÓDZKIEJ w piłce ręcznej plażowej.

b) Do zgłoszenia należy dołączyć:
– kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplom trenera, dyplom ukończenia studiów)
– kserokopię uprawnień trenerskich (licencja MC, A, B, C ) aktualnych w sezonie 2021/2022

4. Wyboru Trenera Kadry Wojewódzkiej dokona Komisja Konkursowa w składzie: Prezes WMZPR, Przewodnicząca Komisji Szkoleniowej WMZPR, członkowie komisji ds. Piłki Ręcznej Plażowej i Koordynator KW w Piłce Ręcznej Plażowej, na podstawie nadesłanych zgłoszeń i oceniając wszystkie parametry formalne i merytoryczne.

5. Wybór Trenera Kadry Wojewódzkiej zatwierdza Zarząd WMZPR w formie uchwały.

6. Ogłoszenie decyzji w sprawie wyboru Trenerów Kadry Wojewódzkiej zostanie opublikowane na stronie internetowej WMZPR oraz przekazane pisemnie do wybranych kandydatów.

 

Dokumenty do pobrania:
pdf_icon Plażówka – Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty na Trenera Kadry Wojewódzkiej 2022
pdf_icon Plażówka – Ankieta – Oferta na stanowisko trenera kadry wojewódzkiej 2022
word_icon Plażówka – Ankieta – Oferta na stanowisko trenera kadry wojewódzkiej 2022

Joma