Kursokonferencja „B”, „C” i „D” 30.08-01.09.2024 r. – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń ! ! !

3 czerwca 2024

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1

Kursokonferencja licencyjna kategorii „B”, „C” i „D”
organizowana przez Warszawsko – Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej
Warszawa 30 sierpnia – 1 września 2024 r.

Warszawsko – Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej informuje, że w dniach 30 sierpnia – 1 września 2024 r. (piątek – niedziela) organizuje w Warszawie kursokonferencję szkoleniową, której ukończenie będzie uprawniało do uzyskania licencji trenerskiej „B”, „C” i „D” w sezonie 2024/2025.

Informacje organizacyjne:

1. Konferencja B, C i D jest adresowana do osób zainteresowanych szkoleniem dzieci i młodzieży w piłce ręcznej (instruktorów i trenerów), nauczycieli wychowania fizycznego oraz trenerów piłki ręcznej.

2. Uczestnicy konferencji po jej zakończeniu otrzymają certyfikaty, które będą uprawniały do ubiegania się bądź przedłużenia licencji trenerskiej kategorii B, C i D. Zgodnie z  Regulaminem  wydawania  licencji  trenerskich w ZPRP  z  dnia  18.08.2022 r. certyfikat  ukończenia ww. kursokonferencji będzie podstawą do ubiegania się lub do przedłużenia licencji kategorii B i C osobom posiadającym kwalifikacje trenera lub instruktora oraz kategorii D osobom zatrudnionym w placówkach oświatowych. 

3. Zajęcia programowe odbywać się będą na następujących obiektach:
+++ Zajęcia teoretyczne – AWF sale wykładowe Budynek Główny,
+++ Zajęcia praktyczne – AWF Hala Gier, Hala Kusocińskiego.

4. Opłata za udział w konferencji wynosi:
490 zł – kursokonferencja licencyjna B
390 zł – kursokonferencja licencyjna C
190 zł – kursokonferencja licencyjna D
Organizatorzy w ramach opłaty zapewniają: materiały konferencyjne/szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie w AWF – Klub Relax (obiad oraz przerwy kawowe) oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

5. Rezygnacja z udziału w konferencji i zwrot wniesionej przez Uczestnika opłaty za udział jest możliwe najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem konferencji (tj. do 23.08.2024 r.) na podstawie zgłoszenia przekazanego na adres biuro@wmzpr.pl

6. Dodatkową opłatą objęte jest zakwaterowanie w Domach Studenckich. Szczegóły odnośnie stawek i numerów kontaktowych zostaną przekazane w następnym komunikacie.

7. Parking na terenie AWF Warszawa jest płatny. Osoby zakwaterowane na terenie AWF w wymienionych w pkt 6 miejscach, są zwolnione z opłaty. Istnieje również możliwość skorzystania z ogólnodostępnych parkingów poza terenem AWF.

8. Termin zgłoszeń na konferencję upływa 30.06.2024 r., ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń.

9. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, kluby oraz inne organizacje delegujące winny dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza znajdującego się na wmzpr.pl do dnia 30.06.2024 r.

LINK DO FORMULARZA – WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

10. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty w wysokości:
490 zł (kursokonferencja licencyjna B),
390 zł (kursokonferencja licencyjna C),
190 zł (kursokonferencja licencyjna D).
Wpłaty należy dokonać na konto:
Warszawsko – Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej,
01-952 Warszawa, ul. S.B. Lindego 20,
konto nr 96 1020 1156 0000 7102 0007 5648
Prosimy o wpisanie w tytule przelewu dopisku „Kursokonferencja licencyjna kategorii B”, „Kursokonferencja licencyjna kategorii C” lub „Kursokonferencja licencyjna kategorii D”, w zależności od wybranego wariantu.

11. Dodatkowych informacji na temat konferencji udzielają:
+++ Dawid Langowski – Sekretarz WMZPR, tel. 575 404 401, e-mail: biuro@wmzpr.pl
+++ Daniel Lewandowski – AWF Warszawa, tel. 606 877 850, e-mail: daniel.lewandowski@awf.edu.pl

12. Ramowy program Kursokonferencji:

Piątek 30.08.2024 r. (tylko uczestnicy Kursokonferencji licencyjnej B)
16.30 – 18.00 – teoria (B)
18.15 – 19.45 – praktyka (B)

Sobota 31.08.2024 r. (uczestnicy Kursokonferencji licencyjnej B, C i D)
09.00 – 09.45 – teoria (B, C i D)
10.00 – oficjalne otwarcie kursokonferencji
10.15 – 11.45 – praktyka (B, C i D)
11.45 – 12.15 – przerwa kawowa
12.15 – 14.30 – praktyka (B i C) /teoria licencja (D)
14.30 – 16.00 – obiad
16.00 – 17.30 – praktyka (D) /teoria licencja (B i C)
17.45 – 19.45 – praktyka (B, C i D)

Niedziela 01.09.2024 r. (uczestnicy Kursokonferencji licencyjnej B, C i D)
09.00 – 10.30 – teoria (B, C i D)
10.45 – 11.30 – teoria (B, C i D)
11.30 – 12.15 – przerwa kawowa
12.15 – 13.45 – praktyka (B, C i D)
13.45 – uroczyste zakończenie kursokonferencji, wręczenie certyfikatów

13. Szczegółowy tematyka kursokonferencji, jak również prelegenci zostaną przedstawieni w późniejszym terminie.

Joma