LICENCJA TRENERSKA “D” PO RAZ PIERWSZY OD SEZONU 2022/2023 – ZAPRASZAMY DO APLIKOWANIA!

27 sierpnia 2022

OFERTA SPECJALNA DLA OSÓB Z MAZOWSZA!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSOKONFERENCJI TRENERSKIEJ WMZPR
(03-04.09.2022r. w Warszawie) OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O LICENCJĘ TRENERSKĄ „D” W SEZONIE 2022/2023

Zarząd Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej ogłasza, że od sezonu 2022/2023 istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie Licencji Trenerskiej Kategorii „D”, która umożliwia prowadzenie zespołów młodzieżowych w kategoriach dzieci i dzieci młodszych organizowanych przez WMZPR.

Z tego powodu przygotowaliśmy ofertę specjalną dla osób z MAZOWSZA, które do tej pory nie posiadały jeszcze żadnej licencji trenerskiej wydanej przez WMZPR lub ZPRP, a są zainteresowane uzyskaniem Licencji Trenerskiej Kategorii „D” w sezonie 2022/2023 i prowadzeniem drużyny w rozgrywkach WMZPR – osoby te będą zwolnione z opłaty za udział w obligatoryjnej Kursokonferencji Trenerskiej w Warszawie w dniach 03-04.2022 r., po ukończeniu której będą mogły składać wniosek licencyjny.

Zgłoszenia są przyjmowane w terminie do 1.09.2022 r.
LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZEŃ – WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji trenera piłki ręcznej kategorii D powinna dołączyć do wniosku o wydanie licencji:
1. Uwierzytelnioną kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, policealnej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;
2. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, że wnioskodawca nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
3. Zaświadczenie o uczestnictwie z wynikiem pozytywnym w kursie trenerów piłki ręcznej, zatwierdzonym przez ZPRP lub zaświadczenie o zatrudnieniu w placówkach oświatowych w charakterze nauczyciela lub uczestnictwo jako wolny słuchacz w części kursu trenerów piłki ręcznej poziom I (zajęcia z pedagogiki lub psychologii).
4. Zaświadczenie o uczestnictwie w aktualnej kursokonferencji dokształcającej trenerów piłki ręcznej, organizowanej przez ZPRP, inne podmioty upoważnione przez Związek;
5. Zdjęcie wnioskodawcy o wymiarach paszportowych.

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji trenera piłki ręcznej kategorii D może – zamiast zaświadczeń wymienionych w pkt 3 i 4 – przedstawić odpis dyplomu trenera lub kopię legitymacji instruktora piłki ręcznej, uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 23 sierpnia 2013 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Sekretarzem Zarządu WMZPR, Dawidem Langowskim
Kontakt: tel. 575-404-401, e-mail: langowski@wmzpr.pl.

Joma