RZĄDOWY PROGRAM „KLUB”

1 marca 2023

1 marca w Centrum Edukacji Olimpijskiej PKOL w Warszawie odbędzie się Konferencja dotycząca Rządowego Programu „KLUB” z udziałem Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka.

Rządowy Program „KLUB” został opracowany i wdrożony przez Ministerstwo Sportu w 2016 roku. Jego istotą jest wspieranie działalności małych i średnich klubów sportowych, prowadzących zorganizowane systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży. Uzyskane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie, kluby będą mogły przeznaczyć na:

  • wynagrodzenia dla trenerów bądź instruktorów prowadzących zajęcia sportowe
  • organizację zgrupowania i/lub na zakup sprzętu sportowego

W latach 2016-2021 Program realizowany był bezpośrednio przez MSiT, a na jego realizację przeznaczono łącznie kwotę 252 mln złotych, co pozwoliło na podpisanie 23 000 umów dotacyjnych. W 2022 roku Ministerstwo wyłoniło w formule konkursowej Operatora Krajowego Programu „ KLUB”, powierzając zadanie Krajowemu Zrzeszeniu LZS. Kwota dotacji wyniosła 69,1 mln złotych, co pozwoliło na przyznanie dofinansowania dla 5 775 klubów sportowych.

Po pozytywnych ocenach realizacji Programu, Minister Sportu i Turystyki  – po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ponownie powierzył rolę Operatora Krajowego Programu „KLUB” na lata 2023 – 2025 Krajowemu Zrzeszeniu LZS, przeznaczając na jego realizację w 2023 roku kwotę 75 mln złotych.

Inauguracja Programu „KLUB” – edycja 2023 odbędzie się 1.marca 2023. Poprzedzi ją Konferencja prasowa z udziałem Ministra Sportu Kamila Bortniczuka, podczas której nastąpi oficjalne uruchomienie elektronicznego generatora wniosków do udziału w Programie. Konferencja rozpocznie się o godz. 13:00 w Centrum Edukacji Olimpijskiej PKOL w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

Ponadto w dniu 12 kwietnia również w Centrum Edukacji Olimpijskiej PKOL, odbędzie się spotkanie członków stowarzyszenia Olimpijczycy PL z przedstawicielami związków sportowych.

Źródło tekstu i zdjęcia: ZPRP (https://zprp.pl/archiwa/249513)

Joma