W lutym kolejna edycja kursu Sędziego Piłki Ręcznej

3 stycznia 2024

2 lutego rozpocznie się warszawska edycja kursu skierowanego do przyszłych sędziów piłki ręcznej. Kurs organizuje Komisja Sędziowska Warszawsko – Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej.

Kurs, który zakończy egzamin, będzie składał się z części teoretycznej (stacjonarnie i online). Pozytywnie zdany egzamin skutkuje uzyskaniem licencji B uprawniającej do prowadzenia zawodów ligi wojewódzkiej, a także obsługi sekretariatu podczas meczów wyższych lig.

Od kandydatów wymaga się dobrego stanu zdrowia potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do pełnienia funkcji Sędziego Piłki Ręcznej oraz wykształcenia co najmniej średniego (nie dotyczy uczniów szkół średnich). Preferowani kandydaci w wieku 16 – 35 lat.

Zgłoszenia mailowe na adres mroczkowski@wmzpr.pl przyjmowane są do 21 stycznia. W zgłoszenia należy podać następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, nr telefonu i adres email. Kurs kosztuje 250 zł.

Szczegółowych informacji udziela Dariusz Mroczkowski – Przewodniczący KS WMZPR tel. 607 470 112.

Joma