W Siedlcach i Radomiu grała Warszawsko – Mazowiecka Liga Mini Piłki Ręcznej

29 marca 2024

Kolejne sportowe emocje związane z Warszawsko – Mazowiecką Ligą Mini Piłki Ręcznej za nami. Odbyły się dwa turnieje, w Siedlcach i Radomiu.

W Siedlcach rywalizował rocznik 2014. Na turniej zgłosiło się osiem zespołów z Warszawy, Siedlec, Cegłowa oraz Węgrowa. Liczyła się dobra zabawa, nauka, dokładne zapoznanie się z przepisami gry w piłkę ręczną oraz doskonalenie nabytych umiejętności.

Na boisku w Radomiu spotkali się zawodniczki i zawodnicy z rocznika 2013. Mogliśmy obserwować w akcji dziesięć zespołów z Radomia, Warszawy, Lesznowoli oraz Ruśca.

– Turnieje pokazują naukę zdrowej rywalizacji oraz szacunku do rywali, sędziów i kibiców – podkreśla Katarzyna Zegarek, koordynator Warszawsko – Mazowieckiej Ligi Mini Piłki Ręcznej.

Przypomnijmy, że ten nowatorski w skali kraju projekt, skierowany jest do uczniów klas trzecich i czwartych szkół podstawowych. Młode zawodniczki i zawodnicy tworzą drużyny mieszane. W rozgrywkach są stosowane przepisy gry w mini piłkę ręczną. Koszty obsługi sędziowskiej pokrywa Warszawsko – Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej.

Joma