WMZPR zorganizuje Warszawską Olimpiadę Młodzieży w piłce ręcznej

31 stycznia 2024

Tegoroczna Warszawska Olimpiada Młodzieży w piłce ręcznej w relacji klubowej zostanie zorganizowana przez Warszawsko – Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej.

Oferta WMZPR uzyskała pozytywną ocenę formalną, merytoryczną i została wybrana do realizacji w otwartym konkursie ofert zarządzonym przez Prezydenta m. st. Warszawy na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

Warszawska Olimpiada Młodzieży w piłce ręcznej w relacji klubowej odbędzie się w maju i czerwcu 2024 roku w formie ośmiu jednodniowych turniejów piłki ręcznej kobiet i mężczyzn – po jednym turnieju w każdej z kategorii: Dzieci Dziewczęta, Dzieci Chłopcy, Młodziczka, Młodzik, Juniorka Młodsza, Junior Młodszy, Juniorka, Junior. W zawodach weźmie udział ok. 250 zawodniczek i zawodników. Areną zmagań będzie hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 280 w Warszawie, ul. Gorlicka 3.

Celem zadania jest popularyzacja i upowszechnianie sportu, promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, poprzez współzawodnictwo sportowe. Stworzone zostaną warunki do współzawodnictwa w duchu fair play, rozwoju piłki ręcznej oraz osiągania wysokich wyników sportowych dla mieszkańców Warszawy.

Organizacja turniejów w M. St. Warszawa, świetnie wpisuje się w działania podejmowane w ramach działalności statutowej Warszawsko – Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej. Uczestnikami turniejów będą zawodnicy i zawodniczki zrzeszone w naszej organizacji. Ponadto udział naszych zespołów w turniejach, zwiększy poziom sportowy, co może pozytywnie wpłynąć na wyniki osiągane w Mistrzostwach Polski.

Joma