Zgłoszenia do rozgrywek barażowych w sezonie 2022/2023

17 listopada 2022

Warszawsko-Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej uprzejmie informuje, że zgodnie z:

§ 13 ZASAD ROZEGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH ZPRP w sezonie 2022/2023:
„Klubowi przysługuje prawo do baraży w danym sezonie, jeżeli chociaż jeden jego zawodnik uzyskał status ucznia SMS ZPRP w tym sezonie.”

oraz

§ 14 ZASAD ROZEGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH ZPRP w sezonie 2022/2023:
„Prawo gry w barażach przysługuje, o ile klub uprawniony zgłosi do dnia 15 grudnia 2022 r. na piśmie do WZPR zamiar gry w barażach wskazując swoich zawodników – uczniów SMS ZPRP oraz kategorie rozgrywek, których będą oni występować …”

W związku z powyższym do dnia 15 grudnia 2022 r. KGiD WMZPR przyjmuje oficjalne zgłoszenia.

Wyjątek stanowią zgłoszenia do rozgrywek barażowych w kategoriach Juniorki i Juniora, w których KGiD WMZPR wyznacza termin 5 grudnia 2022 r. (powodem krótszego terminu przyjmowania zgłoszeń w tych kategoriach jest konieczność rozgrania baraży już w drugiej połowie grudnia).

Nie ma obowiązującego szablonu/wzoru zgłoszenia – preferowane są zgłoszenia na papierach klubowych.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z
Komisarzem Rozgrywek WMZPR Dawidem Langowskim
(tel. 575-404-401, e-mail: langowski@wmzpr.pl).

Joma