AP Marcovia Marki

Dane klubu:
ul. Wspólna 12
05-260 MARKI
Tel. (22) 781 12 84

Buksakowska Małgorzata 605-593-881

e-mail: goskabax@wp.pl

Joma