NLO SMS ZPRP Płock

NLO SMS ZPRP Płock

Dane klubu:
Aleja Kilińskiego 4
09-402 Płock

Biuro: 575 207 800, (24) 366 43 60
sekretariat@sms.zprp.org.pl
klub@sms.zprp.org.pl

Aleksnadra Rędzińska: 503 413 167 – Juniora Młodsza
aleksandra.redzinska@onet.pl

Krzysztof Kisiel: 882 975 092 – Junior
kkprofesor@gmail.com

Joma