KOMUNIKAT NR 2 KGiD WMZPR z dn. 07.09.2023 r. dot. Rozgrywek Młodzieżowych w sezonie 2023/2024

7 września 2023

KOMUNIKAT nr 2 KGiD WMZPR

z dnia 07.09.2023 r.

dot. rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2023/2024

1. Komisja Gier i Dyscypliny WMZPR przedstawia, aktualne Zasady Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP obowiązujące w sezonie 2023/2024:
Zasady Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP na sezon 2022/2023

2. Komisja Gier i Dyscypliny WMZPR informuje, że zatwierdzony został Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych WMZPR w sezonie 2023/2024 wraz z załącznikami:
Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych WMZPR w sezonie 2023/2024
Zał. nr 1 – Regulamin przyznawania Licencji Klubowej RM 2023/24
Załącznik nr 1 do Regulaminu licencji klubowej (wersja WORD)
Załącznik nr 2 do Regulaminu licencji klubowej (wersja WORD)
Załącznik nr 3 do Regulaminu licencji klubowej
Zał. nr 2 – Zasady Baraży w RM WMZPR
Zał. nr 3 – Wniosek o przełożenie spotkania turnieju (wersja WORD)
Zał. nr 4 – Komunikat Meczowy Turniejowy (wersja WORD)
Zał. nr 5 – Rzuty karne celem wyłonienia zwycięzcy meczu 2023
Zał. nr 6 – Zgłoszenie do rozgrywek szczebla centralnego (wersja WORD)

3. KGiD WMZPR przypomina, że warunkiem dopuszczenia do rozgrywek młodzieżowych WMZPR jest uzyskanie licencji klubowej na udział w rozgrywkach młodzieżowych WMZPR. Jednocześnie zaznacza, ze wszystkie Kluby do końca września br. mają przyznaną licencję warunkową i jest to czas na skompletowanie pełnej dokumentacji i załączenie jej w ESZR ZPRP w zakładce „WNIOSKI KLUBOWE”. Po tym terminie Komisarz Rozgrywek WMZPR dokona szczegółowej weryfikacji załączonych dokumentów. Kluby, które wcześniej będą miały w ESZR ZPRP kompletną dokumentację proszone są o informację w tej sprawie w celu wcześniejszego wydania licencji.

4. KGiD WMZPR przypomina, że zgodnie z informacją wyświetlaną w Elektronicznym Systemie Zarządzania Rozgrywkami ZPRP od 1 lipca 2023 obowiązuje nowy szablon wniosku o licencję zawodniczą, wniosek należy pobrać z bazy (ESZR ZPRP), wypełnić i dodać kopię elektroniczną w formie załącznika. Nowy wniosek jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników (nowych i posiadających już licencję we wcześniejszych latach). KGiD WMZPR jednocześnie przypomina, że nadawanie/przedłużanie licencji zawodniczych będzie następowało po kompletnym uzupełnieniu szczegółowych danych w ESZR ZPRP – dotyczy głównie nr PESEL i zdjęcia (również na skanie wniosku) .

5. KGiD WMZPR przypomina również, że od sezonu 2023/2024:
a) wszelkie sprawy związane z zawiadamianiem o zawodach w rozgrywkach młodzieżowych będą musiały być kierowane wyłącznie na specjalnie do tego utworzony nowy adres mailowy: rozgrywki@wmzpr.pl
b) będzie możliwość dopuszczania zawodników do udziału w zawodach na podstawie wygenerowanej z ESZR ZPRP listy zgłoszeń zawierającej potwierdzenia KGiD WMZPR posiadania aktualnych orzeczeń lekarskich o zdolności do uprawiania piłki ręcznej. Potwierdzanie badań będzie odbywało się na tej samej zasadzie, co potwierdzanie licencji zawodniczych.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z
Komisarzem Rozgrywek WMZPR Dawidem Langowskim
(tel. 575-404-401, e-mail: langowski@wmzpr.pl).

Przewodniczący Komisji Gier i Dyscypliny WMZPR
Piotr Włoskiewicz

Komisarz Rozgrywek WMZPR
Dawid Langowski

Joma