KOMUNIKAT nr 2 KGiD WMZPR z dnia 06.09.2022 r. dot. rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2022/2023 (Zasady i Regulaminy)

7 września 2022

KOMUNIKAT nr 2 KGiD WMZPR

z dnia 06.09.2022 r.

dot. rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2022/2023

1. Komisja Gier i Dyscypliny WMZPR informuje, iż w dniu 05.09.2022 r. zostały opublikowane Zasady Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP w sezonie 2022/2023:
Zasady Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP na sezon 2022/2023

2. Komisja Gier i Dyscypliny WMZPR przedstawia Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych WMZPR w sezonie 2022/2023 wraz z załącznikami:
Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych WMZPR w sezonie 2022/2023
Zał. nr 1 – Regulamin przyznawania Licencji Klubowej RM 2022-23
Załącznik nr 1 do Regulaminu licencji klubowej (wersja WORD)
Załącznik nr 2 do Regulaminu licencji klubowej (wersja WORD)
Załącznik nr 3 do Regulaminu licencji klubowej
Zał. nr 2 – Zasady Baraży w RM WMZPR
Zał. nr 3 – Wniosek o przełożenie spotkania turnieju (wersja WORD)
Zał. nr 4 – Komunikat Meczowy Turniejowy (wersja WORD)
Zał. nr 5 – Rzuty karne celem wyłonienia zwycięzcy meczu 2022
Zał. nr 6 – Zgłoszenie do rozgrywek szczebla centralnego (wersja WORD)
Zał. nr 7 – Zasady wymierzania kar dyscyplinarnych

3. W celu łatwiejszego zapoznania się aktualnym Regulaminem Rozgrywek Młodzieżowych w odniesieniu do ubiegłego sezonu, KGiD WMZPR przygotowało wyciąg z w/w regulaminu zawierający zestawienie najważniejszych zmian:
Zmiany w regulaminie RM 2022-2023 – Wyciąg dla Klubów

4. KGiD WMZPR informuje, że od sezonu 2022/2023 zmianie uległy Tabele Ryczałtów Sędziowskich ZPRP i WMZPR – szczegółowe zestawienia do pobrania poniżej:
Tabela ryczałtów sędziowskich WMZPR 2022-2023
Tabela ryczałtów ZPRP – obowiązująca od 18.08.2022
Tabela ryczałtów ZPRP LZ – obowiązująca od 18.08.2022

5. KGiD WMZPR przypomina, że warunkiem dopuszczenia do rozgrywek młodzieżowych WMZPR jest uzyskanie licencji klubowej na udział w rozgrywkach młodzieżowych WMZPR. Jednocześnie zaznacza, ze wszystkie Kluby do końca września br. mają przyznaną licencję warunkową i jest to czas na skompletowanie pełnej dokumentacji i załączenie jej w ESZR ZPRP w zakładce „WNIOSKI KLUBOWE”. Po tym terminie Komisarz Rozgrywek WMZPR dokona szczegółowej weryfikacji załączonych dokumentów.

6. KGiD WMZPR przypomina, że z w Elektronicznym Systemie Zarządzania Rozgrywkami ZPRP  (ESZR ZPRP) już funkcjonuje nowy sezon rozgrywkowy 2022/2023 i Kluby powinny samodzielnie przypisywać zawodniczki, zawodników i osoby towarzyszące do nowego sezonu.

7. KGiD WMZPR przypomina, że nadawanie/przedłużanie licencji zawodniczych będzie następowało po kompletnym uzupełnieniu szczegółowych danych w ESZR ZPRP – dotyczy głównie nr PESEL i zdjęcia (również na skanie wniosku).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z
Komisarzem Rozgrywek WMZPR Dawidem Langowskim
(tel. 575-404-401, e-mail: langowski@wmzpr.pl).

Komisarz Rozgrywek WMZPR
Dawid Langowski

Przewodniczący KGiD WMZPR
Piotr Włoskiewicz

Joma