Konkurs na stanowisko Trenerów Kadr Wojewódzkich w piłce ręcznej plażowej Dziewcząt i Chłopców rocznik 2009

21 grudnia 2023

Warszawa, dnia 21 grudnia 2023 r.

Zarząd Warszawsko – Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej ogłasza konkursy na stanowisko:
– Trenera Kadry Wojewódzkiej w piłce ręcznej plażowej Dziewcząt ur. w 2009 r.
– Trenera Kadry Wojewódzkiej w piłce ręcznej plażowej Chłopców ur. w 2009 r.

podstawa prawna: Regulamin Kadry Wojewódzkiej w piłce ręcznej wraz z załącznikami,
zatwierdzony Uchwałą nr 19/2018 Zarządu WMZPR z dnia 10.12.2018 r.

– Zadaniem Trenera Kadry Wojewódzkiej w piłce ręcznej plażowej będzie selekcja i szkolenie reprezentacji województwa mazowieckiego zgodnie z wytycznymi Komisji Szkoleniowej WMZPR i Komisji ds. Piłki Ręcznej Plażowej oraz przygotowanie do startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2025 roku.

– Wymagania konkursowe podstawowe:
+++ Kwalifikacje trenerskie – preferowany trener klasy II,
+++ Doświadczenie w pracy z zespołami młodzieżowymi,
+++ Dyspozycyjność, sumienność i zaangażowanie w powierzone zadania.          

– Termin i warunki składania dokumentacji:
a) Dokumentację należy wysłać drogą mailową na adres WMZPR biuro@wmzpr.pl do dnia 08.01.2024 r. z dopiskiem w temacie wiadomości: KONKURS NA TRENERA KADRY WOJEWÓDZKIEJ W PIŁCE RĘCZNEJ PLAŻOWEJ
b) Do zgłoszenia należy dołączyć:
+++ kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplom trenera, dyplom ukończenia studiów),
+++ kserokopię uprawnień trenerskich (licencja MC, A, B, C ) aktualnych w sezonie 2023/2024,
+++ oświadczenie o niekaralności,
+++ oświadczenie o braku przeciwskazań do pracy z niepełnoletnimi.

– Wyboru Trenera Kadry Wojewódzkiej w piłce ręcznej plażowej dokona Komisja Konkursowa powołana i zatwierdzona przez Zarząd WMZPR, w skład której wchodzą min. przedstawiciele Komisji Szkoleniowej WMZPR, Komisji ds. Piłki Ręcznej Plażowej i/lub środowiska trenerów WMZPR.

– Konkurs na Trenera Kadry Wojewódzkiej w piłce ręcznej plażowej obejmuje dwa etapy ;
+++ I etap weryfikacji wymogów formalnych
+++ II etap rozmowy indywidualne Komisji Konkursowej z wybranymi kandydatami na stanowisko trenera Kadry Wojewódzkiej w piłce ręcznej plażowej dziewcząt/chłopców.

– Wybór Trenera Kadry Wojewódzkiej w piłce ręcznej plażowej zatwierdza Zarząd WMZPR w formie uchwały.

– Ogłoszenie decyzji w sprawie wyboru Trenerów Kadry Wojewódzkiej w piłce ręcznej plażowej zostanie opublikowane na stronie internetowej WMZPR oraz przekazane pisemnie do wybranych kandydatów.

ZAŁACZNIKI:
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty na Trenera Kadry Wojewódzkiej 2024 w piłce ręcznej plażowej
Ankieta na stanowisko Trenera KW 2009 w piłce ręcznej plażowej (WORD)
Ankieta na stanowisko Trenera KW 2009 w piłce ręcznej plażowej (PDF)
Oświadczenie o niekaralności (WORD)
Oświadczenie o niekaralności (PDF)
Oświadczenie o braku przeciwskazań (WORD)
Oświadczenie o braku przeciwskazań (PDF)

Joma